Xích đu chữ A cầu trượt kép

  • Liên hệ

QC : 550x1500x2000mm

Thang leo bằng thép, 2 cầu trượt bằng CPS .

Số lượng:

Đặt qua điện thoại (8h30-19h00)

0903 218 979

Chưa có bài viết chi tiết cho sản phẩm này