Nhà chơi cầu trượt tàu hỏa

  • Liên hệ

QC : 5.2 x 1.8 x 2.3 m

Madi bằng Inox, khung hình tàu hỏa thang lên cong bằng sắt, cầu trượt thẳng vách bằng CPS, sàn tôn .     

Số lượng:

Đặt qua điện thoại (8h30-19h00)

0903 218 979

Chưa có bài viết chi tiết cho sản phẩm này